Thông báo
Thời khóa biểu
Thời tiết
Đường đến trường
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Tiểu La là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Góc học sinh
  • Thông tư quy định vê lưu trữ VB trong ngành GD
    | Trường THPT Tiểu La | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Quy chế gửi VBĐT của UBND
    | Trường THPT Tiểu La | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
Tieu La my school
  • slide119
  • happynewyer1
  • 3__ThangBinh_HTP
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Tháng 02 : 66
Quý 1 : 407
Năm 2020 : 407

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THPT TIỂU LA

Địa chỉ: 88 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại:  0235.3874220 - Email: tieula60nam@gmail.com 

Bản quyền © Trường THPT TIỂU LA

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal